Partner worden

De stichting heeft uw steun nodig. Om te kunnen strijden tegen de handel in namaakartikelen, is een nauwe samenwerking tussen alle spelers, zowel privé als publiek, van het grootste belang. Ondanks de hedendaagse intense strijd tegen namaak door middel van talrijke initiatieven – zoals vernietiging van namaakgoederen, bestraffing van vervalsers en bescherming van eerlijke productie – besteedt men zelden belang aan de samenwerking in het kader van preventie. NANAC biedt een dergelijk platform voor overheden, eigenaars van intellectuele eigendomsrechten of andere partijen die worden benadeeld door deze illegale handel of die kunnen helpen bij de strijd tegen dit crimineel fenomeen.

Hoe partner worden? 

Bedrijven, organisaties en overheden kunnen partner worden van de stichting NANAC vanaf een bedrag ter waarde van minimum 3.000 euro exclusief BTW, - / jaar